Donegal Matters

Joe McHugh TD

An tAire Stáit um an Diaspóra agus Fhorbairt Idirnáisiúnta
Minister of State for the Diaspora and International Development Joe McHugh TD

‘Sé bhur mbeatha &
Welcome to Donegal Matters
Joe McHugh TD's Community Website

Posts

Allúntas €1.02m fógartha ag an Aire Stáit McHugh faoi Scéim na gCúntóirí Teanga don scoilbhliain 2018/2019.

By: Joe McHugh, July 6, 2018 In Featured,Uncategorized

D’fhógair Joe McHugh T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus na hOileáin inniu go bhfuil allúntas suas le €1.02m ceadaithe aige do Mhuintearas Teo. agus d’Oidhreacht Chorca Dhuibhne chun cur ar a gcumas Scéim na gCúntóirí Teanga a riar don scoilbhliain 2018/2019 thar ceann na Roinne. Is ionann seo agus ardú €230,000 thar an méid a ceadaíodh don scoilbhliain reatha.

Is i gcomhthéacs an bhirt faoi leith sa Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge – a sheol an tAire Stáit McHugh le gairid, faoinar tugadh le tuiscint go ndéanfaí infheistíocht bhreise sa Scéim, atá an beart seo á fhógairt ag an Aire Stáit.

Fágann sé seo go mbeidh 32 scoil bhreise in iomlán incháilithe an scoilbhliain seo chugainn thar an méid atá aitheanta faoin scéim faoi láthair. Is 104 scoil ar fad a bhí ann sa scoilbhliain 2017/18 agus 136 scoil in iomlán a bheidh incháilithe chun tairbhe na scéime a fháil an scoilbliain seo chugainn.

Dúirt an tAire Stáit: “Leis an infheistíocht shuntasach bhreise atá á fógairt, is ionann í agus mo Roinn ag déanamh beart de réir ár mbriathair mar a bhaineann sé leis an ngealltanas atá tugtha sa Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 don Ghaeilge agus go deimhin sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, ní amháin go rachaidh an t-allúntas méadaithe chun sochair an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta ach cabhróidh sé chomh maith ar bhealach praiticiúil le feidhmiú an phróisis pleanála teanga.

Dúirt an tAire Stáit go bhfuil obair fhiúntach ar bun faoi Scéim na gCúntóirí Teanga chun deiseanna breise sealbhaithe agus saibhrithe teanga a chur ar fáil d’aos óg na Gaeltachta. “Cuidíonn an cúnamh a thugann na cúntóirí teanga atá fostaithe faoin scéim le hiarrachtaí na scoileanna Gaeltachta atá páirteach chun a chinntiú go rachaidh an Ghaeilge ar aghaidh go bisiúil go dtí an chéad ghlúin eile sa Ghaeltacht”.

Tá an deontas comhdhéanta mar seo a leanas;

• €230k ceadaithe le haghaidh 32 scoil bhreise. Tá na scoileanna breise ar fad i ndiaidh clárú le bheith páirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeilge de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna
• Tá 16 bunscoil agus 16 iar-bhunscoil bhreise i gceist – tá sonraí na scoileanna breise a bheidh atá incháilithe aibhsithe i mbuí sa tábla thíos.
• Is sa bhreis ar an allúntas €790,000 a ceadaíodh i leith 104 scoil don scoilbliain 2017/2018 atá sé á cheadú.
• Sa scoilbhliain 2017/2018 bhí 94 cúntóirí teanga fostaithe le bheith ag freastal ar an scéim, 28 cúntóir fostaithe trí Oidhreachta Chorca Dhuibhne agus 66 trí Muintearas Teo.
Tá thíos, nasc chuig an bPlean Gníomhaíochta ar shuíomh na Roinne:

Action Plan 2018-2022


Seo a leanas sonraí na scoileanna a bheidh clúdaithe san allúntas 2018-19. Tá aibhsiú déanta ar na scoileanna breise a bheidh incháilithe in 2018/19.
Scoileanna Dún na nGall
S N Cholmcille, An Tearmann
S N Mhuire, Caiseal Ceann Droma
S N Naomh Bríd, Na Dúnaibh
S N Cholmcille, Dhuibhlinn Riabhach
S N na Sráithe Móire, Leitir Ceannain
S N Ghlasáin, an Craoslach
Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Na Doirí Bheaga
S N Loch an Iubhair
Anagaire
S N Dhubhtach, Anagaire
S N Phádraig,
Dobhar
S N Mhuire B&C, Na Doirí Beaga
S N Adhamhnáin, Luinnigh
S N Chonaill, An Bun Beag
S N Oilibhear Pluinceid
S N Bhríghde, Min’a Cladaigh
S N Caiseal na gCorr, Gort an Choirce
S N Cnoc na Naomh, Doire Chonaire
Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola
S N Naomh Dubhthach, Machaire Rabhartaigh
S N Fhionnáin, An Falcharrach
S N Gort an Choirce
S N Leitir Mhic na Bhaird
S N Árainn Mhór II
S N Árainn Mhór I
S N Taodhbhóg, An Chlocháin
S N An Choimín, An Chlocháin
S N Duchoraidh, An Duchoraidh
S N Min an Aoire, An Charraig
S N Chartha, Chill Chartha
S N Na Carraige, An Charraig
S N A Chaiseal, Gleann Cholm Cille
S N Éadan Fhionnfhraoich, Na Gleannta
S N Cholmcille, Baile na Finne
S N Mhin Teineadh De, Ard a’Rátha
Scoil an Aingil Choimheadaí, An Chéididh
Scoil Chróine, An Clochán Liath
S N an Bhreacaigh, Ard an Ratha
Scoil Naomh Colmcille, Toraigh
Pobalscoil na Rosann, An Clochán Liath
Gairmscoil Chú Uladh, Béal an Átha Mór
Gairmscoil Mhic Diarmada, An Leadhb Gharbh
Coláiste na Carraige, An Carraig
Coláiste Phobail Cholmcille, Baile Úr

Co Mhaigh Eo
Coláiste Mhuire Tuar Mhic Éadaigh
S N Chorr Chloch, Béal an Mhuirthead
S N Chroí Mhuire Gan Smál, Ceathrú Thaidhg
S N Chroí Mhuire Gan Smál Sinsearach
S N Chroí Mhuire Gan Smál Sóisearach
S N Bhreandáin, Eachléim
S N Beal an Bhulláin, Acaill
S N Pádraig , Sáile
S N Tóin re Gaoithe
S N Naomh Seosamh, Acaill
S N Ros Dumhach
S N Ghleann na Muaidhe, Béal an Átha
S N Dubh Thuama, Dumha Thuama
S N Mhuire Gan Smál, Ceathrú Thaidhg
Our Lady’s Secondary School, Béal an Mhuirthead
St Breandan’s College, Béal an Mhuirthead
Coláiste Chomáin, Ros Dumhach
Co na Gaillimhe
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin
S N Rónáin, Inis Mór
S N Inis Meáin
S N Tír an Fhia
S N Cholm Cille, Leitir Móir
S N Leitir Mealláin
S N Rónáin, An Trá Bhán.
S N Mhic Dara, An Cheathrú Rua
S N An Tuairín
Tigh Nan Dooley ag lorg 10 seachtainí breise
Pobalscoil Mhic Dara
S N na hAirde Thiar, Carna
S N Mhuire, Carna
S N Mhuire Gan Smál, Camus
S N an Turlach Beag, Rosmuc
S N Briocan, An Gort Mhóir
S N Chill Chiaráin
S N na hAirde Móire, Cill Chiaráin
S N Naomh Cholman Muigh Inis
Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna
S N Naomh Phádraig, An Chloch Breac
Coláiste Cholmcille, Indreabhán
S N na bhForbacha
S N Éinne, An Spidéal
S N Sailearna
S N Cholmcille, An Tulaigh
S N Cholm Cille Ros an Mhíl
S N Bhaile Nua, Maigh Cuilinn
Gaelscoil Mhic Amhlaidh
S N Bhríde, Mionloch
S N Naomh Breandáín, Eanach Dhúin
S N Séamus Naofa, Bearna
S N Bhríde, Leitir Caladh
S N na Fairche
S N Mhuire, Corr na Mona
S N Thír na Cille
S N Chaomháin, Inis Oírr
S N Eoin Pól 11, Eoghanacht
Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua
Coláiste Bhaile Chláir, Baile Chláir
Coláiste na Coiribe
Coláiste Chroí Mhuire, an Spidéal
Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc
Coláiste Naomh Éinne, Cill Rónáin
Coláiste Ghobnait, Inis Oírr
Co na Mí
S N an tAthar Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn
Scoil Altáin Naofa, Baile Ghib,
Coláiste Pobail Ráth Chairn, Ráth Chairn

Co Chiarraí
Coláiste Íde
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
S N Naomh Gobnait

S N Caitlín Naofa, Chill Mhic a’Domhnaigh
S N Cheann Trá
S N Naomh Eirc, Baile an Mhóraigh
S N Mhaolchéadair, An Charraig
S N Eoin Baiste, Lios Póil
S N An Chlocháin
S N An Chlochair, An Daingean
S N na mBráithre, An Daingean
S N Naomh Mhichíl, Dún Géagáin
S N Ghleanna, Baile an Sceilg
S N An Fheirtéaraigh, Trá Lí
S N An Ghleanna – An Daingean
S N Chillín Liath, Máistir Gaoithe
Co Chorcaigh
Coláiste Ghobnatan, Baile mhic íre
Scoil Mhuire, Béal Átha an Ghaorthaigh
Scoil Réidh na nDoirí
S N Lachtáin Naofa, Cill na Martra
S N Chúil Aodha
S N Fhionbarra, Béal Átha an Ghaorthaigh
S N Baile Bhúirne
Co Phort Láirge
S N Chléire
S N na Rinne
S N Scoil Baile Mhic Airt,
S N na Leanaí, An Rinn
Meánscoil San Nioclás
D’fhógair Joe McHugh T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus na hOileáin inniu DÁTA go bhfuil allúntas suas le €1.02m ceadaithe aige do Mhuintearas Teo. agus d’Oidhreacht Chorca Dhuibhne chun cur ar a gcumas Scéim na gCúntóirí Teanga a riar don scoilbhliain 2018/2019 thar ceann na Roinne. Is ionann seo agus ardú €230,000 thar an méid a ceadaíodh don scoilbhliain reatha.

Is i gcomhthéacs an bhirt faoi leith sa Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge – a sheol an tAire Stáit McHugh le gairid, faoinar tugadh le tuiscint go ndéanfaí infheistíocht bhreise sa Scéim, atá an beart seo á fhógairt ag an Aire Stáit.

Fágann sé seo go mbeidh 32 scoil bhreise in iomlán incháilithe an scoilbhliain seo chugainn thar an méid atá aitheanta faoin scéim faoi láthair. Is 104 scoil ar fad a bhí ann sa scoilbhliain 2017/18 agus 136 scoil in iomlán a bheidh incháilithe chun tairbhe na scéime a fháil an scoilbliain seo chugainn.

Dúirt an tAire Stáit: “Leis an infheistíocht shuntasach bhreise atá á fógairt, is ionann í agus mo Roinn ag déanamh beart de réir ár mbriathair mar a bhaineann sé leis an ngealltanas atá tugtha sa Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 don Ghaeilge agus go deimhin sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta, ní amháin go rachaidh an t-allúntas méadaithe chun sochair an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta ach cabhróidh sé chomh maith ar bhealach praiticiúil le feidhmiú an phróisis pleanála teanga.

Dúirt an tAire Stáit go bhfuil obair fhiúntach ar bun faoi Scéim na gCúntóirí Teanga chun deiseanna breise sealbhaithe agus saibhrithe teanga a chur ar fáil d’aos óg na Gaeltachta. “Cuidíonn an cúnamh a thugann na cúntóirí teanga atá fostaithe faoin scéim le hiarrachtaí na scoileanna Gaeltachta atá páirteach chun a chinntiú go rachaidh an Ghaeilge ar aghaidh go bisiúil go dtí an chéad ghlúin eile sa Ghaeltacht”.

Tá an deontas comhdhéanta mar seo a leanas;

• €230k ceadaithe le haghaidh 32 scoil bhreise. Tá na scoileanna breise ar fad i ndiaidh clárú le bheith páirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeilge de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna
• Tá 16 bunscoil agus 16 iar-bhunscoil bhreise i gceist – tá sonraí na scoileanna breise a bheidh atá incháilithe aibhsithe i mbuí sa tábla thíos.
• Is sa bhreis ar an allúntas €790,000 a ceadaíodh i leith 104 scoil don scoilbliain 2017/2018 atá sé á cheadú.
• Sa scoilbhliain 2017/2018 bhí 94 cúntóirí teanga fostaithe le bheith ag freastal ar an scéim, 28 cúntóir fostaithe trí Oidhreachta Chorca Dhuibhne agus 66 trí Muintearas Teo.
Tá thíos, nasc chuig an bPlean Gníomhaíochta ar shuíomh na Roinne:

Action Plan 2018-2022


Seo a leanas sonraí na scoileanna a bheidh clúdaithe san allúntas 2018-19. Tá aibhsiú déanta ar na scoileanna breise a bheidh incháilithe in 2018/19.
Scoileanna Dún na nGall
S N Cholmcille, An Tearmann
S N Mhuire, Caiseal Ceann Droma
S N Naomh Bríd, Na Dúnaibh
S N Cholmcille, Dhuibhlinn Riabhach
S N na Sráithe Móire, Leitir Ceannain
S N Ghlasáin, an Craoslach
Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Na Doirí Bheaga
S N Loch an Iubhair
Anagaire
S N Dhubhtach, Anagaire
S N Phádraig,
Dobhar
S N Mhuire B&C, Na Doirí Beaga
S N Adhamhnáin, Luinnigh
S N Chonaill, An Bun Beag
S N Oilibhear Pluinceid
S N Bhríghde, Min’a Cladaigh
S N Caiseal na gCorr, Gort an Choirce
S N Cnoc na Naomh, Doire Chonaire
Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola
S N Naomh Dubhthach, Machaire Rabhartaigh
S N Fhionnáin, An Falcharrach
S N Gort an Choirce
S N Leitir Mhic na Bhaird
S N Árainn Mhór II
S N Árainn Mhór I
S N Taodhbhóg, An Chlocháin
S N An Choimín, An Chlocháin
S N Duchoraidh, An Duchoraidh
S N Min an Aoire, An Charraig
S N Chartha, Chill Chartha
S N Na Carraige, An Charraig
S N A Chaiseal, Gleann Cholm Cille
S N Éadan Fhionnfhraoich, Na Gleannta
S N Cholmcille, Baile na Finne
S N Mhin Teineadh De, Ard a’Rátha
Scoil an Aingil Choimheadaí, An Chéididh
Scoil Chróine, An Clochán Liath
S N an Bhreacaigh, Ard an Ratha
Scoil Naomh Colmcille, Toraigh
Pobalscoil na Rosann, An Clochán Liath
Gairmscoil Chú Uladh, Béal an Átha Mór
Gairmscoil Mhic Diarmada, An Leadhb Gharbh
Coláiste na Carraige, An Carraig
Coláiste Phobail Cholmcille, Baile Úr

Co Mhaigh Eo
Coláiste Mhuire Tuar Mhic Éadaigh
S N Chorr Chloch, Béal an Mhuirthead
S N Chroí Mhuire Gan Smál, Ceathrú Thaidhg
S N Chroí Mhuire Gan Smál Sinsearach
S N Chroí Mhuire Gan Smál Sóisearach
S N Bhreandáin, Eachléim
S N Beal an Bhulláin, Acaill
S N Pádraig , Sáile
S N Tóin re Gaoithe
S N Naomh Seosamh, Acaill
S N Ros Dumhach
S N Ghleann na Muaidhe, Béal an Átha
S N Dubh Thuama, Dumha Thuama
S N Mhuire Gan Smál, Ceathrú Thaidhg
Our Lady’s Secondary School, Béal an Mhuirthead
St Breandan’s College, Béal an Mhuirthead
Coláiste Chomáin, Ros Dumhach
Co na Gaillimhe
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin
S N Rónáin, Inis Mór
S N Inis Meáin
S N Tír an Fhia
S N Cholm Cille, Leitir Móir
S N Leitir Mealláin
S N Rónáin, An Trá Bhán.
S N Mhic Dara, An Cheathrú Rua
S N An Tuairín
Tigh Nan Dooley ag lorg 10 seachtainí breise
Pobalscoil Mhic Dara
S N na hAirde Thiar, Carna
S N Mhuire, Carna
S N Mhuire Gan Smál, Camus
S N an Turlach Beag, Rosmuc
S N Briocan, An Gort Mhóir
S N Chill Chiaráin
S N na hAirde Móire, Cill Chiaráin
S N Naomh Cholman Muigh Inis
Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna
S N Naomh Phádraig, An Chloch Breac
Coláiste Cholmcille, Indreabhán
S N na bhForbacha
S N Éinne, An Spidéal
S N Sailearna
S N Cholmcille, An Tulaigh
S N Cholm Cille Ros an Mhíl
S N Bhaile Nua, Maigh Cuilinn
Gaelscoil Mhic Amhlaidh
S N Bhríde, Mionloch
S N Naomh Breandáín, Eanach Dhúin
S N Séamus Naofa, Bearna
S N Bhríde, Leitir Caladh
S N na Fairche
S N Mhuire, Corr na Mona
S N Thír na Cille
S N Chaomháin, Inis Oírr
S N Eoin Pól 11, Eoghanacht
Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua
Coláiste Bhaile Chláir, Baile Chláir
Coláiste na Coiribe
Coláiste Chroí Mhuire, an Spidéal
Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc
Coláiste Naomh Éinne, Cill Rónáin
Coláiste Ghobnait, Inis Oírr
Co na Mí
S N an tAthar Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn
Scoil Altáin Naofa, Baile Ghib,
Coláiste Pobail Ráth Chairn, Ráth Chairn

Co Chiarraí
Coláiste Íde
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
S N Naomh Gobnait

S N Caitlín Naofa, Chill Mhic a’Domhnaigh
S N Cheann Trá
S N Naomh Eirc, Baile an Mhóraigh
S N Mhaolchéadair, An Charraig
S N Eoin Baiste, Lios Póil
S N An Chlocháin
S N An Chlochair, An Daingean
S N na mBráithre, An Daingean
S N Naomh Mhichíl, Dún Géagáin
S N Ghleanna, Baile an Sceilg
S N An Fheirtéaraigh, Trá Lí
S N An Ghleanna – An Daingean
S N Chillín Liath, Máistir Gaoithe
Co Chorcaigh
Coláiste Ghobnatan, Baile mhic íre
Scoil Mhuire, Béal Átha an Ghaorthaigh
Scoil Réidh na nDoirí
S N Lachtáin Naofa, Cill na Martra
S N Chúil Aodha
S N Fhionbarra, Béal Átha an Ghaorthaigh
S N Baile Bhúirne
Co Phort Láirge
S N Chléire
S N na Rinne
S N Scoil Baile Mhic Airt,
S N na Leanaí, An Rinn
Meánscoil San Nioclás
v

Got Questions?

Do you have any questions about this article or want to get in touch for any other reason?

Contact Joe

What Are You Interested In?

Related Web links

  

© 2018 Donegal Matters. All rights reserved.

Website created by Grafters Design Studio